Srpski
ELEKTRONIKA / ELEKTRO
PCB projektovanje
projektovanje i izrada filmova

projektovanje jednoslojnih i višeslojnih štampanih pločica

projektovanje PCB pločica na osnovu dostavljene električne šeme 
PCB proizvodnja
Izrada štampanih pločica sa filmova 
 
jednostrane i dvostrane bez metalizacije
 
  izrada prototipa (P-tip), na komad i izrada malih serija 

zaštita vodova zeleni štop lak
zaštita padova let lak 

 Jednostrane - serija 
 na vitroplastu 
stop i silk lak 

 
Dvostrane - serija 
 na vitroplastu 
bez metalizacije 
stop i silk lak


Skidanje šema sa vaših montažnih uređaja
kopiranje PCB-a (štampanih pločica)

skidanje električnih šema sa štampanih pločica

merenje parametara četvoropola (spektrum analyzer, poliskop ...)

merenje karakteristika trafoa
(prenosni odnos, smerovi motanja ...)

Proizvodnja uređaja u vaše ime
PROIZVODNJA UREĐAJA SA VAŠIM ZAŠTITNIM LOGOM
 
izrada kutija prema vašim nacrtima
 
specifični uređaji i sklopovi 
 
plastifikacija crna/siva 

proizvodnja na komad ili serijski
 

100V pojačala

mixeri

100V all in one
pultovi za prevodioce

mikrofoni

IR konferencijski sistemi

studijska oprema

razglasna oprema

REK-ovi, prenosni koferi

Energetska elektronika
Razvoj matičnih ploča

procesori za upravljanje

testiranja prema potrebama