Srpski
INSTALACIJE - PROJEKTOVANJE
INSTALACIJE
PROJEKTOVANJE INSTALACIJA SLABE STRUJE
signalne i telekomunikacione instalacije
Projektovanje, konsalting i nadzor telekomunikacionih i signalnih instalacija: 
 
strukturna mreža (objedinjena telefonska i računarska mreža) 
 
distribucija RTV signala (radio i televizija - CATV) 
 
satelitski prijem signala i centralizovana distribucija (SAT TV) 
 
distribucija tačnog vremena 
 
automatska detekcija i dojava požara 
 
sistem ambijentalnog ozvučenja i obaveštavanja o požaru  
(public address + EVAC) 
 
namensko ozvučenje - sportskih terena / bazena / kafića / bioskopa / pozorišta ... 
 
multimedijalni (AV) sistemi (amfiteatri, konferencijske sale, prezent sale i sl.) 
 
sistemi simultanog prevođenja 
 
sistem video nadzora (CCTV) 
 
protivprovalni sistem 
 
kontrola pristupa sa evidencijom radnog vremena 
 
audio i video interfoni 
 
sistemi zaštite robe od krađe 
 
broadcasting
IZRADA
GLAVNIH PROJEKATA
PROJEKTI ZA LEGALIZACIJU
PROJEKTI IZVEDENOG STANJA
IDEJNI PROJEKTI
STRUČNI NADZOR
PROJEKTOVANJE INSTALACIJA JAKE STRUJE
elektroenergetske instalacije
PROJEKTANTSKI NADZOR
PRAĆENJE GRADILIŠTA
Projektovanje, konsalting i nadzor elektroenergetskih instalacija: 
 
sistemi napajanja objekata, srednjenaponske transformatorske stanice 
 
rezervna napajanja: dizel električni agregati, besprekidna napajanja UPS 
 
sistemi funkcionalnog i dekorativnog osvetljenja 
 
spoljašnje osvetljenje 
 
napajanje opštih i tehnoloških potrošača 
 
elektromotorni pogoni i pripadajuća automatizacija 
 
building management sistemi 
 
sistemi uzemljenja i zaštite od atmosferskog pražnjenja 
 
elektroenergetske instalacije u industriji 
 
gromobranske instalacije 
 
sistemi procesnih merenja i automatizacije

PROJEKTANTSKI I STRUČNI  NADZOR
praćenje gradilišta u ime investitora
Projektantski nadzor instalacija slabe i jake struje: 
 
Projektantski nadzor - licence 350 i 353
se obavlja posle završene procedure projektovanja i počinje početkom radova na gradilištu.
Podrazumeva pojašnjenja projekata izvođačima i pomoć investitoru u procesu odlučivanja u konačnoj realizaciji projekta.
Projektantski nadzor vrše licencirani inženjeri slabe i jake struje.

Stručni nadzor - licence 350, 450, 353, 453
podrazumeva praćenje gradilišta, praćenje utroška materijala i kvaliteta radova. Po zakonu je svako gradilište dužno da ima strčni nadzor, ispred investitora, koji štiti stranu investitora i predaje objekat nameni.
Stručni nadzor podrazumeva:
 - praćenje izvođenja radova u skladu sa usvojenim projektima i dozvolama
- praćenje dinamike radova (rokova), kvaliteta i utroška materijala i kvaliteta radova
  - vođenje građevinskih knjiga, atesta i potrebne dokumentacije za prijem objekta
  - proveru utrošenog materijala i overu privremenih i okončanih situacija
  - učešće u konačnom obračunu na strani investitora
  - predaju objekta uz potrebne izveštaje nadzornog inženjera

UPRAVLJANJE GRADILIŠTEM
konsalting
Upravljanje gradilištem - konsalting: 
 
Upravljanje gradilištem - licence 350, 450, 353, 453
Project management u ime investitora:
  - praćenje tenderske dokumentacije i ugovaranje posla sa odabranim izvođačem
  - izrada dinamičkog plana
  - praćenje toka gradilišta i kordinacija između izvođača
  - orgagnizacija javnih službi, dozvola i prijem objekta

Odgovorni izvođač - licence 450 i 453
Po zakonu svaki izvođač radova mora da ima odgovorno lice za:
  - praćenje izvođenje i kvalitet radova
  - praćenje utrošene količine sa strane izvođača i pripremanje građevinske dnevnike i knjige
  - priprema privremenih i okončanihe situacija
  - priprema dokumentacije za predaju objekta (atesti, dozvole, projekti, overe)