Srpski
LOOP MIKROFONI SA SLUŠANJEM 
 
delegatska jedinica 
 
jedinica predsedavajućeg 
 
zvučnik za slušanje flora 
 
automatski način rada 
 
digitalna kontrola
ARHIVA
AKTIVNE SKRETNICE 
 
izbor kanala 1-2-3 
 
izbor nagiba 6-12-18-24 dB/oct 
 
fiksne ili promenljive frekvencije 
 
posebni izlazi za SUB 
 
ugradnja u pojačala (kutije)
PREVODILAČKI SISTEMI 
 
 
prve verzije u PVC kutiji, sada AL 
 
izbor kontrola i oblika 
 
manja i veća patch polja (rek) 
 
izbor broja jezika 2-8 + FLOR + RELAY
PREVODILAČKI PULTOVI - simultani prevod 
 
za dva prevodioca 
 
izbor jezika za slušanje i volume kontrola 
 
opciono: od 1 do 8 jezika za prevođenje
MIKROFONI ZA ORDINACIJE, ČEKAONICE, SUDNICE, ŠALTERE 
 
najavni sistem za kancelarije, ko prvi zauzme liniju 
 
prosto vezivanje iz jednog u drugi,
UTP 5E 
radi dok je taster pritisnut, ostali mikrofoni blokirani
NAPOJNA JEDINICA - AM 4 ch - SIMULTANI PREVOD 
 
napajanje Philips slušalica za simultano prevođenje 
 
loop sistem - AM modulacija
BAS BINOVI/ SUBWOOFERI 
 
fane projekti 
turbo sound i sl 
 
ugradnja u pultove, ormare, zidove