Srpski
KONFERENCIJSKI SISTEMI
Pultovi za prevodioce
PULTOVI ZA PREVODIOCE/KOMENTATORE
SIC-L.1
 
 
2 nezavisna sprikera po pultu 
 
digitalna kontrola 
 
Izbor broja pultova do 12 jezika
PULTOVI ZA PREVODIOCE/KOMENTATORE SIC-4.1 
 
2 nezavisna sprikera po pultu 
 
digitalna kontrola
Mikrofoni
LOOP MIKROFONI - ugradni 
 
ugradni u sto, taster za uključenje, LED 
 
napajanje je iz napojne jedinice (ne trebaju baterije) 
 
do 256 mikrofona na jedan kabal, digitalna kontrola rada

LOOP MIKROFON SA SLUŠALICAMA - simultani prevod 
 
za slušanje simultanog prevoda - 2ch
LOOP MIKROFON SA SLUŠANJEM 
 
digitalna kontrola rada 
 
ugrađen zvučnik 
 
taster za aktivaciju mikrofona
LOOP MIKROFONI SA SLUŠANJEM - simultani prevod 
 
napojna jedinica i loop mikrofoni sa slušanjem 
 
na pultovima selektori za izbor kanala za slušanje 
 
dva slušaoca na svakom pultu
LOOP MIKROFONI - stoni 
 
nadgradni, preklopnik za uključenje, LED 
 
napajanje je iz napojne jedinice (ne trebaju baterije) 
 
do 256 mikrofona na jedan kabal
Napojne jedinice
MIXER - MIX6CH +  
SIC POWER 2CH 

 
napojna jedinica za prevodilačke pultove - 2 kanal 
po izboru veći broj kanala, npr. 3+Relay 
 
mixeta sa mic i line ulazima, po izboru broj i tip ulaza 
 
izlazi za snimanja i monitoring
NAPOJNA JEDINICA ZA DELEGATSKE MIKROFONE 
 
do 256 mikrofona, povezivanje UTP 5E 
 
predviđen za montažu u REK -1HU
NAPOJNA JEDINICA - loop mic - KONFERENCIJSKI SISTEM 
 
napojna jedinica za loop mikrofone + mixer + pojačavač + FR 
 
sprečavanje mikrofonije
IR konferencijski sistemi
IR RADIJATOR 
sistem za simultano prevođenje
 
 
kompatibilan sa Sennheiser  
IR modulatorom 
 
postavljanje na zid
IR MODULATOR 
sistem za simultano prevođenje
 
 
dvokanalalni IR modulator - montaža u REK 1HU 
 
četvorokanalni IR radijator
IR SLUŠALICE 
sistem za simultano prevođenje 

 
IR prijem preko radijatora 
 
2 ili 4 kanala 
 
kompatibilan sa Sennheiser  
IR modulatorom
Audio matrice i distribucija
AUDIO DISTRIBUCIJE 
 
verzije 1x 10, 2x 10, 3x 10 izlaza, balanced XLR
AUDIO MATRICE 
 
ugrađen zvučnik i izlaz za slušalice 
 
izbor signala za monitoring, matrica 8x8, relay izlaz 
 
centralno napajanje loop mikrofona

Procesori
FEEDBACK ELIMINATOR I EQUALIZER 
 
uređaj za fino podešavanj frekvencije i sprečavanje mikrofonije 
 
predviđen za montažu u REK - 1HU
AKTIVNA SKRETNICA 
 
za pobudu pojačavača 
 
izbor frekvencije ili sa podešavanjem frekvencije 
 
izbor konektora
Mixeri
REMOTE MIXERI 
 
ulazi po želji (mic, line, balanced i sl.) 
 
POE - napajanje preko UTP/FTP 
 
veza UTP 5E 
udaljeni prenos audio signala
Dodatna oprema
GLAVNI NAPOJNI MODUL 
 
priključenje svih instaliranih uređaja na napajanje 
 
predviđen za montažu u REK-1HU 
 
centralni prekidač 
 
osigurač